Blog

Wat zijn schadevrije jaren?

Het aantal schadevrije jaren kunt u opvragen bij uw verzekeraar. Maar wat zijn dat, die schadevrije jaren? Elk jaar waarin er bij de autoverzekeraar geen schade wordt geclaimd, is een schadevrij jaar. Dit geldt voor hele kalenderjaren.

Schadevrije jaren als een trapladder

De schadevrije jaren worden vergeleken met een trapladder waarbij elk schadevrij jaar voor één traptrede geldt. Hoe hoger u op de ladder staat, hoe meer schadevrije jaren u hebt. Het verschilt per verzekeraar wanneer u boven aan de ladder staat en hoeveel maximale schadevrije jaren u dus kunt opbouwen.

Schadevrije jaren overdragen

jaren-overdragenSchadevrije jaren zijn wel van de ene verzekering naar een andere verzekering mee te nemen. Het aantal schadevrije jaren kan echter maar op 1 naam. In een aantal gevallen, zoals bij overlijden of echtscheiding, kan het aantal schadevrije jaren worden overgedragen. Ook van een lease-auto of bedrijfsauto kan soms het aantal schadevrije jaren op een privé-persoon worden overgedragen. Dit overdragen gebeurt door middel van een afstandsverklaring. Deze formulieren hebben de meeste verzekeraars voorhanden. Het is niet mogelijk om het aantal schadejaren te verdelen, bijvoorbeeld na een echtscheiding. U kunt alleen het totaal aantal schadevrije jaren overdragen.

Helaas tellen het aantal opgebouwde schadevrije jaren niet mee, wanneer u een tweede auto koopt. Met het ingaan van de verzekering op deze nieuwe auto, staat u weer onder aan de ladder en zult u opnieuw schadevrije jaren moeten opbouwen.

Schade claimen

Stel nu dat u toch een kleine aanrijding hebt veroorzaakt en u wilt de schade claimen, bent u dan zomaar ook één jaar kwijt bij uw schadevrije jaren? Helaas werkt het niet direct zo, want vaak gaat u meerdere jaren achteruit dan vooruit. Gemiddeld kost het claimen van schade 5 traptreden. Deze betaalt u van uw opgebouwde schadevrije jaren.

Het is voor elk schadegeval de moeite waard om uit te rekenen hoeveel meer premie u gaat betalen wanneer u de schade claimt en hoeveel terugvalt op de ladder van de schadevrije jaren.