Verbond van verzekeraars

Verbond van verzekeraars

 

Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars in Nederland. De leden van het Verbond vertegenwoordigen meer dan 95 procent van deze markt. Het Verbond is een onafhankelijke vereniging die wordt bestuurd en betaald door haar leden. Lidmaatschap is voor verzekeraars niet verplicht, het Verbond van Verzekeraars is geen publiekrechtelijke organisatie.

Doelstelling van het Verbond

Het Verbond is een gesprekspartner voor de politiek, de overheid en nog vele andere organisaties. Het Verbond heeft in de juridische afwikkeling van de zogeheten Woeker-polis-affaire een rol gespeeld. Names de aangesloten verzekeraars onderhoudt de vereniging contact met de nationale en Europese politici, buitenlandse zusterorganisaties en met andere brancheorganisaties zoals de Consumentenbond en de vakbonden. In Nederland melden alle verzekeraars geconstateerde gevallen van fraude aan het Verbond. Die meldingen worden dan per direct doorgestuurd naar het fraude-meldpunt van de Justitie. Bij een inboedelverzekering wordt door het verbond elk jaar een inboedel-waardemeter opgesteld die door de meeste verzekeraars als leidraad gebruikt wordt.

Centrum voor Verzekeringsstatistiek

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek is het statistiekbureau van het Verbond. Het CVS verzamelt en bewerkt data voor de verzekeringssector in Nederland. De statistieken bij het CVS worden ingedeeld in drie categorieën: risicostatistieken, comptabele enquêtes, overige statistieken.