Blog

Schadevrije jaren aantonen

Wilt u uw schadevrije jaren kunnen aantonen, bijvoorbeeld omdat u een overstap gaat maken naar een andere autoverzekeraar? Bij een overstap dient u uw opgebouwde schadevrije jaren te kunnen aantonen, dit kan op diverse manieren.

Royementsverklaring

Een royementsverklaring kan als bewijs aangeleverd worden voor de opgebouwde schadevrije jaren. Echter krijgt u alleen dit bewijs indien u een autoverzekering voor 1 september 2007 heeft afgesloten. De royementsverklaring is een waarde document en zal maar één keer door de verzekeraar verstrekt worden. Tevens dient u er rekening mee te houden dat het document maar één jaar geldig is en dat daarna ook de eventuele opgebouwde schadevrije jaren komen te vervallen. Mocht u royementsverklaring vervallen zijn, adviseren wij u toch de kwestie te bespreken met uw nieuwe verzekeraar. Er zijn een aantal verzekeraars die alsnog een ouder document willen accepteren.

Centrale database

Indien u na 1 september 2007 een autoverzekering heeft afgesloten dan hoeft u geen royementsverklaring aan te leveren. De opgebouwde schadevrije jaren staan dan namelijk in een centrale database. De verzekeraar kan zelf controleren of de opgebouwde schadevrije jaren kloppen en u ontvangt zelf een brief met de bevestiging van de opgebouwde schadevrije jaren.

Leaseverklaring of werkgeversverklaring

leaseverklaring-werkgeversverklaringIndien u in een leaseauto heeft gereden kunt u de leasemaatschappij om een verklaring vragen. Bijna alle verzekeraars gaan wel akkoord met deze verklaringen. Daarentegen wordt een werkgeversverklaring niet altijd goed gekeurd. Indien u deze wilt aanleveren is het van belang dat u de enige bestuurder van het voertuig bent geweest. In dit geval is het van belang dat u de werkgever vraagt om aan de verzekeraar een verklaring te vragen. Uiteraard is de nieuwe verzekeraar vrij om te bepalen of ze deze verklaring goed willen keuren of niet.