Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden

Bij het afsluiten van een autoverzekering komen de aanvullende verzekeringen aan de orde. Er zijn verschillende soorten, maar niet altijd even zinvol om af te sluiten. Overigens verschilt het per verzekeringsmaatschappij welke aanvullende modules zij aanbieden.

 

Ongevallen inzittenden verzekering

autoverzekeringBij overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en/of passagiers die betrokken zijn bij een ongeval vergoed een ongevallen inzittendenverzekering vaste bedragen. De werkelijke geleden schade wordt niet uitgekeerd, maar de bedragen die vooraf in de polis overeengekomen zijn.

Schadeverzekering inzittenden

De schade die de bestuurder en/of passagiers lijden door een ongeval worden vergoed door een schadeverzekering inzittenden. Het maximale verzekerde bedrag bedraagt meestal ca. 1 miljoen euro voor alle verzekerden en is gebonden aan de verzekerde auto. De schade kan onder andere bestaan uit:

 
Situaties
Kleding Bagage
Inkomstenderving Huishoudelijke hulp
Vervoerskosten Medische kosten
Smartengeld Uitvaartkosten
 

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering dekt juridisch advies en rechtshulp. De rechtsbijstandsverzekering verleent juridische bijstand bij bijvoorbeeld verhaal van materiële/letselschade, geschillen met de dealer en strafvervolging na een verkeersovertreding.

 

Verhaalsbijstandverzekering

Met een verhaalsbijstandverzekering heeft u recht op verhaal van materiële schade van de bestuurder en/of passagiers. De materiële schade kan bestaan uit schade aan het motorrijtuig, kosten van een vervangend voertuig en schade aan de bagage.