Blog

Betrokken bij een ongeval?

Elke weggebruiker loopt een risico betrokken te raken bij een ongeval. Gelukkig is elke automobilist in Nederland wettelijk verplicht minimaal WA verzekerd te zijn. Hierdoor kunt u beroep doen op uw verzekeraar. Maar wat is de procedure, wat moet u precies doen op het moment dat u betrokken raakt bij een ongeval?

 

Schadeformulier

autoverzekering-blogOp het moment dat u gebruik maakt van uw auto is het verstandig altijd een schadeformulier bij u te hebben. Daarnaast heeft u bij een ongeval uw groene kaart nodig. De groene kaart wordt jaarlijks of bij het afsluiten van een autoverzekering door uw verzekeraar uitgereikt en moet u altijd bij u hebben. Op de groene kaart staan gegevens die u nodig heeft bij het invullen van het schadeformulier.

Ook kunt u op de groene kaart het alarmnummer van uw verzekeraar vinden, wellicht heeft u dit nummer nodig voor een eventuele wegsleepregeling. Tevens kunnen de medewerkers u voorzien van deskundig advies omtrent het invullen van het schadeformulier.

Het schadeformulier moet door beiden partijen ingevuld en ondertekend worden, op deze manier kan de eigenaar van de auto altijd achterhaald worden. Vergeet overigens niet de achterzijde van het formulier in te vullen en te ondertekenen.

 

Omstanders

Indien er getuigen bij het ongeluk aanwezig zijn is het handig de gegevens van deze omstanders te noteren. Deze gegevens kunt u invullen op het schadeformulier. Bij eventueel onderzoek van het ongeval kunnen de getuigen uitermate van belang zijn.

 

Gegevens aanpassen

Verander nooit gegevens achteraf op het schadeformulier. Op het moment dat u gegevens achteraf gaat veranderen is het schadeformulier niet meer rechtsgeldig en heeft u daarbij geen recht meer op een eventuele uitkering van schade. Wilt u achteraf toch nog iets kwijt meldt dit bij de verzekeraar. Dit geldt eveneens voor eventuele gezondheidsklachten die door toedoen van het ongeluk zijn ontstaan.