Blog

Autoverzekering: het Waarborgfonds Motorverkeer

Heeft u te maken met een schade aan uw auto, maar is er geen tegenpartij waar u de claim in kunt dienen? Of is er wel een tegenpartij, maar heeft deze geen autoverzekering? Dan kunt u gebruik maken van het Waarborgfonds Motorverkeer, welke de verschillende verzekeraars in het leven hebben geroepen. Dit zorgt ervoor dat u de schade toch kunt laten vergoeden. U hoeft er daarom zelf niet voor op te draaien, mits u aan een aantal verschillende voorwaarden voldoet.

Voorwaarden van het fonds

Het is allereerst van belang dat de schade door een onbekende tegenpartij is veroorzaakt. Bovendien dient de schade veroorzaakt te zijn door een motorrijtuig of een daaraan gekoppelde aanhanger. Verder dient u er eerst alles zelf aan te doen om achter de gegevens van de tegenpartij te komen en heeft u aangifte gedaan bij de politie.

Verder dienen er minimaal 2 getuigen bekend te zijn, die hun gegevens bovendien verstrekken. Zij dienen bijvoorbeeld te verklaren dat de auto pas beschadigd is tijdens het parkeren, omdat er voordat u de auto geparkeerd heeft nog geen sprake was van de schade die is ontstaan.

Eigen risico

motorverkeerHoud er tenslotte rekening mee dat er voor het Waarborgfonds Motorverkeer sprake is van een eigen risico. Dit zorgt ervoor dat u niet zomaar iedere schade kunt claimen. De eerste €250,- van de schade zijn altijd voor uw eigen rekening, pas vanaf dat bedrag gaat men schade uitkeren. Uiteraard dient u de claim eerst in te dienen, zodat men na kan gaan of u daadwerkelijk aan alle voorwaarden voldoet. Indien dat het geval is kunt u rekenen op een vergoeding van de kosten. Het uiteindelijk uit te keren bedrag wordt dus de schade min het eigen risico.